Med SykkelStien.info vil du enkelt finne en tur i ditt område

Turene på SykkelStien.info har i tillegg til kart, høydekurve, GPS data også en kort beskrivelse av turen. Dette gjør at du kan planlegge turen bedre og finne en tur som passer deltakerenes dagsform.

Start med å finne et turalternativ

Turene på SykkelStien.info er inndelt i fylker og kommuner. Turens utgangspunkt bestemmer hvilken kategori den er plassert under.

Flere turer er gradert etter nasjonal norm for tursykling. Se artikkelen Gradering av turene: Tursykling.

Det er flere måter å finne fram til et turalternativ på SykkelStien. Hver artikkel er lagret i en database og du kan søke på ord og uttrykk fra menyen Søk i SykkelStien. Du får fram alle artikler hvor ditt søkeord finnes.

En annen mulighet er å gå til det fylket og deretter kommunen du ønsker å finne turalternativer for. Alle artikler i SykkelStien er ordnet etter fylke og kommune.

Bruke tjenestene til Lommekjent.no og RideWithGPS.com

Hver artikkel i SykkelStien har en referanse til Lommekjent.no og/eller RideWithGPS.com. Noen har også GPS referanse til Garmin Connect.

Referansene til Lommekjent.no er identifisert med symbolet , RideWithGPS.com og Garmin Connect med . Ved å klikke på referansen blir du overført til en ekstern adresse.

Vi har lagt inn høydeprofilen for den enkelte tur. Dette vises som grafikk i artikkelen.

Alle tjenestene fir informasjon om:

  • Rutens lengde
  • Rutens høydeprofil
    • Høydemeter opp
    • Høydemeter ned
    • Maks stigning (Lommekjent.no)

I Garmin Connect kan du velge mellom Google og Bing som kartgrunnlag. Lommekjent.no har topografiske kart som er betydelig mer detaljert. Topografiske kart er til stor hjelp når du sykler utenfor byområder i Norge.

Fra RideWithGPS.com og Garmin Connect kan du overføre turen til din GPS eller smartphone, se Overføre en rute fra RideWithGPS.com.

Om Lommekjent.no

Tjenesten er dessverre lagt ned. Det er fortsatt mulighet til å lese kartreferansene, men versjonene for smarttelefon fungerer ikke.

Om Garmin Connect

Garmin Connect er en eksterne tjeneste hvor systemet ligger i USA. Garmin Connect er utviklet med tanke på trening.

I Garmin Connect kan du velge mellom Bing og Google som kartgrunnlag.

BikeMap.net

Noen artikler har referanse til BikeMap.net. På samme måte som Lommekjent.no og Garmin Connect viser BikeMap.net kart, høydeprofil og distanse.