Postvei nr. 16: Ringdal gård - Hovland Gård

Den gamle postruta mellom Christiania og Stavanger var 592 km lang og delt i 54 etapper. Ruta gjennom Vestfold ble kalt Kongeveien, gjennom Agderfylkene Vestlandske hovedvei eller Vestlandsruta. I 1950 skiftet navnet til (Gamle) Sørlandske hovedvei og var da kjørbar med vogn/bil hele strekningen. Tidligere ble den bare kalt Postveien.

FAKTABOKS

  • GPS spor: https://ridewithgps.com/trips/33402933
  • Distanse: 10,1 km
  • Start: Ringdal gård
  • Sluttpunkt: Hovland Gård
  • Vanskelighetsgrad: Lett til middels
  • Underlag: Asfalt. Partier med nyere grusvei.

Rutebeskrivelse

Fra Ringdal gård sykler man/du sydover på Ravei/HedrumRavei og videre inn på Gamle Sørlandske gjennom Verningen. Du tar av fra Gamle Sørlandske før Bommestadbakkene begynner på en gang- og sykkelvei på venstre side. Her finner du info-tavle om veiene ned mot Lågen. Statens Vegvesen har gjennomført kartlegging av flere generasjoner veier i området, fra hulveier, rideveier fra før 1650, Kongeveier fra ca 1650, Gamle Sørlandske fra 1950, forrige generasjon E18, nå Raveien og siste motorveien, E18. Den første Bommestadbrua avløste båt i 1808.

Før bakken («Bommestadbakkene») svinger du inn til venstre på gang/sykkelsti som er asfaltert, ca 1 km.

Asfaltveien er den forbedrede Kongeveien, og fører fra til boligfelt på Bommestadåsen. Når asfalten slutter ved boligfeltet fortsetter Postveien på sti ved siden av gjerdet.

Veien går ned til asfaltvei og fram til nytt informasjonsskiltet om veien videre på Gamle Kongevei.

Gamle Kongevei fortsetter gjennom industriområdet. Området stenges etter arbeidstid av en port man ikke kan passere!  Det anbefales å sykle ned til fergeleiet ved Holagropa hvis porten er åpen og det er tid nok før porten stenges.

Man sykler videre på en grusvei ned en bakke, og i svingen fortsetter man langs kanten av et jorde og ned Kongeveien. Man ser den først når man er helt nærme. Den er bratt og dårlig.

Jeg anbefaler å sette igjen sykkelen på toppen av bakken og gå ned til fergeleiet. Veien er skadet av dype traktorhjul. I bunnen av bakken svinger traktorveien til høyre, men Kongeveien går rett fram. Den ender i en bekk med en tømmerstokk over. En ny bro finner du til venstre i terrenget. Du ser nå et slags park- eller hageanlegg med stoler, tømmer, gjerde og et hus dekket av store presenninger. Dette er det gamle fergeleiet, Holagropa. Elven blir bredere her og formet slik at det dannes en stor virvel. Denne gjør det sannsynligvis lettere å krysse elva.

Man sykler tilbake til Bommestadbrua. På vestsiden sykler man langs elva og tar til venstre inn på «Elvestien» straks etter brua. Den er fin å sykle. Man kommer fram til Stubberud merket med et skilt.

Man fortsetter på stien langs vannet. Den er delvis dårlig. «Rundt svingen/odden» kommer du/man fram til et helt nytt bryggeanlegg, et lite (klubb)hus og opplagsplass for båter.

Veien videre går via en parkeringsplass opp til Elveveien. Til venstre finner du/man en undergang som fører til en bratt bakke oppover mot et boligfelt før man når fram til Hovland gård.

RINGDAL GÅRD

Ringdal gård. Foto: Roar Verde
Ringdal gård. Foto: Roar Verde

HOLAGROPA

Holagropa er det gamle fergeleie over Lågen. Den første broen over Lågen sto ferdig i 1808.

Holagropa var en populær badeplass helt opp i 1960-åra, dvs til bilen ble allemannseie. Unger fra Bommestad, Kverken og Verningen bada der. Gustav Iversen husker at det til og med var svømmekurs. Ei brygge lå langs øvre/innerste del av Tinghaugberget, og her gikk instruktøren fram og tilbake med ungen hengende i ei stang. Kilde: Synnas Turmagi

Holagropa. Foto: Roar Verde
Holagropa er det gamle fergeleie over Lågen. Foto: Roar Verde

HOVLAND GÅRD

Hovland er en gård og bydel i Larvik. Våningshuset fra 1800 er fredet. Området ble utbygget fra 1960. Hovlandbanen fra 1918 var landets første spesialbygde travbane.

Hovland Gård. Larvik (Foto: Wikipedia)
Hovland Gård. Larvik (Foto: Wikipedia)